Categorieën

Top sellers

No best sellers at this time

5.1 - VERZAKINGRECHT
Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen, zaterdag inbegrepen. Deze termijn moet de klant toelaten de gekochte producten te beoordelen " zoals in een etalage". Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten met levering aan huis. De klant dient de goederen terug te bezorgen aan ons adres binnen de 7 dagen volgend op de uitoefening van het verzakingsrecht. Na ontvangst van de goederen, in originele staat en verpakking en met alle toebehoren, wordt het bedrag terugbetaald binnen de 10 dagen.

5.2 - De consument dient in voorkomend geval, telefonisch contact op te nemen met Flandersdigital.be tijdens onze service-tijden op het nummer ++32(0)3-298 08 16 en bovendien de goederen terug binnen te brengen, in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en een kopie van de factuur/leveringsbon, op het adres van de verkoper Kapelstraat 5 Puurs 2870 België tegen afgifte van een ontvangstbewijs, binnen de zeven dagen na het uitoefenen van het verzakingsrecht of op zijn kosten en verantwoordelijkheid terug te zenden naar ons adres binnen diezelfde termijn.

5.3 - Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen worden niet teruggenomen.
Iedere opening of modificatie van de verpakking die geheel of gedeeltelijk het product beschermt van o.a. CI-Modules, Smartkaarten en andere met software geladen producten, echter niet beperkend in opsomming, laat niet meer toe aan de klant om af te zien van de aankoop.

5.4 - Eventueel betaalde sommen worden u terugbetaald op het door u opgegeven rekeningnummer, binnen de tien dagen na acceptatie, volgend op het terug inleveren, uitgezonderd de verzendingskosten.


Menu