Categorieën

Top sellers

No best sellers at this time

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN FLANDERSDIGITAL.BE GELDIG VANAF 01-06-2017

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internet bestelling te plaatsen.

Telefonische service: maandag, dinsdag van 14.00u tot 18.00u, woensdag van 10.00u tot 12.30u, vrijdag van 10.00u tot 12.30u en van 14.00u tot 18.00u en zaterdag van 14.00u tot 18.00u.
Geopend; maandag, dinsdag van 14.00u tot 18.00u, woensdag van 10.00u tot 12.30u, vrijdag van 10.00u tot 12.30u en van 14.00u tot 18.00u, zaterdag van 14.00u tot 18.00u en na telefonische afspraak.
E-mail service en orderverwerking dagelijks zaterdag inbegrepen.

1 - IDENTIFICATIE:
1.1 - De firma Flandersdigital.be hierna “Flandersdigital.be of verkoper” genoemd.
Adres: Kapelstraat 5 Puurs 2870 België
BTW BE 0634 290 819
Tel. ++32 (0)3-298 08 16
Fax. ++32 (0)3-369 96 60
E-mail: service(ath)flandersdigital.be
Bankrekening: KBC 733-2333233-25
IBAN: BE70 7332 3332 3325 BIC: KREDBEBB

1.2 - De consument; dit is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankopen verricht op de website hierna "consument" genoemd.

1.3 - De klant; iedere persoon die een aankoop verricht op onze internet-cite hierna de "klant" genoemd.

1.4 - BTW-plichtigen dienen zich te identificeren en het hun toegekende BTW-nummer mede te delen.

2 - ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES
Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door Flandersdigital.be. Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen worden op de bestelbon van de klant, zijn uitgesloten. Flandersdigital.be kan te alle tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Elk geschil is onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Mechelen zijn bevoegd. Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een "consument" of "klant". Foto‘s en technische informatie zijn ter illustratie en niet bindend.

3 - TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP
De catalogus met producten en hun omschrijving die op www.flandersdigital.be terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een reservatiedocument in te vullen op onze website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. De verkoper behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. De overeenkomst kan alleen in de Nederlandse taal gesloten worden, de koper erkend dan ook deze taal te beheersen. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in het Nederlands gebeuren. De klant zal zich dan ook niet kunnen beroepen op het feit dat hij de deze taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen. De klant dient de voorwaarden van de polis te consultere en te aanvaarden op de website en ontvangt een kopie op aanvraag.

4 - EIGENDOMSOVERDRACHT
In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitneming van de goederen.

5 - VERZAKINGRECHT

5.1 - Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen, zaterdag inbegrepen. Deze termijn moet de klant toelaten de gekochte producten te beoordelen " zoals in een etalage". Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten met levering aan huis. De klant dient de goederen terug te bezorgen aan ons adres binnen de 7 dagen volgend op de uitoefening van het verzakingsrecht. Na ontvangst van de goederen, in originele staat en verpakking en met alle toebehoren, wordt het bedrag terugbetaald binnen de 10 dagen.

5.2 - De consument dient in voorkomend geval, telefonisch contact op te nemen met Flandersdigital.be tijdens onze service-tijden op het nummer ++32(0)3-298 08 16 en bovendien de goederen terug binnen te brengen, in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en een kopie van de factuur/leveringsbon, op het adres van de verkoper Kapelstraat 5 Puurs 2870 België tegen afgifte van een ontvangstbewijs, binnen de zeven dagen na het uitoefenen van het verzakingsrecht of op zijn kosten en verantwoordelijkheid terug te zenden naar ons adres binnen diezelfde termijn.

5.3 - Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen worden niet teruggenomen.
Iedere opening of modificatie van de verpakking die geheel of gedeeltelijk het product beschermt van o.a. CI-Modules, Smartkaarten en andere met software geladen producten, echter niet beperkend in opsomming, laat niet meer toe aan de klant om af te zien van de aankoop.

5.4 - Eventueel betaalde sommen worden u terugbetaald op het door u opgegeven rekeningnummer, binnen de tien dagen na acceptatie, volgend op het terug inleveren, uitgezonderd de verzendingskosten.

6 - PRIJZEN
Onze prijzen zijn uitgedrukt in Euro, BTW recupel-bijdrage, bebat en eventuele andere taksen inbegrepen. Alle aanbiedingen zijn geldig zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling, behoudens manifeste vergissingen, overmacht, zetfouten of vergetelheid.

7 - BETALING
De klant heeft de vrije keuze tussen volgende betaalwijze:

a - Betaling bij afhaling; u betaalt bij afhaling nadat u de bestelde artikelen bekeken, gevoeld en goedgekeurd hebt. Betaling contant; cash of Bancontact.
Voor leveringen gelden volgende betaalmogelijkheden: b - Vooruitbetaling via overschrijving op ons rekeningnummer BE70 7332 3332 3325 c- On-line via beveilgde SSL verbinding; via Bancontact, Mister Cash, iDEAL of On-line banking d - Betaling met kredietkaart; Via beveiligde SSL verbinding met Paypal. Deze wijze van betalen geeft enkele dagen vertraging alvorens uw order verwerkt kan worden. Wij raden u dan ook aan één van onze andere betalingsmogelijkheden te gebruiken.

7.1 - Indien de klant een volledige uitgestelde betaling wenst, dient de klant te kiezen voor een volledige betaling met kredietkaart en ons telefonisch te contacteren op ons servicenummer.

7.2 - Bij gebrek aan betalingsgarantie, zal het order verwerkt noch geleverd worden.

8 - LEVERING
8.1 - Wij leveren in volgende landen, echter niet beperkt in opsomming: België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Spanje, tot aan de eerste deur gelijkvloers.

8.2 – Levering: zendingen met een maximum gewicht van 40 kilogram worden door GLS pakketdienst aan huis geleverd, bij afwezigheid; zal u een kaartje in uw brievenbus vinden met daarop wanneer het pakket terug wordt aangeboden en heeft de klant de mogelijkheid er voor te kiezen het pakket in een Parcel Shop af te halen . Na de tweede aanbieding wordt het pakket naar ons adres teruggezonden. Hierop wordt de bestelling geannuleerd, de klant krijgt de eventueel door hem betaalde som terugbetaald, uitgezonderd de vervoerskosten.

8.3 – Verzendkosten: de verzendingskosten worden automatisch berekend en vermeld voor het afrekenen. 1- Voor België €5 en een gratis levering vanaf een bedrag van €75,00. 2- Voor Nederland, Luxemburg en Duitsland €7,95 en een gratis levering vanaf een bedrag van €150,00. 3- Voor Frankrijk en Oostenrijk €15,95 en een gratis levering vanaf een bedrag van €300. 4- Voor Spanje €33,80. Steeds BTW en eventuele andere toeslagen inbegrepen. Sommige artikels kunnen door hun omvang of gewicht niet geleverd worden via onze transporteur, doch wij leveren deze zelf gratis tot een straal van 15 km rondom onze vestiging, verder is mogelijk volgens afspraak. Je kan steeds via uw login de eventuele verzendkosten raadplegen alvorens uw bestelling te bevestigen. De goederen worden tot max. tweemaal toe aangeboden zonder extra kosten, waarna het pakket terug naar ons adres wordt gezonden. Hierop word de bestelling geannuleerd, de klant krijgt de door hem betaalde som terugbetaald, uitgezonderd de vervoerskosten. GLS heeft ook de mogelijkheid om zelf het pakket bij de buren te afleveren en dit volgens hun leveringsvoorwaarden, u vind dan een kaartje in uw brievenbus, met daarop bij welke naaste buur u het pakket kan afhalen, een handige service aangeboden door GLS. Wanneer voor sommige bestemmingen de verzendkosten in verhouding tot de bestelde artikels voor ons te hoog oplopen kan de bestelling geweigerd/geannuleerd of een toeslag gevraagd worden, de klant is in dat geval vrij om de bestelling zelf te annuleren.

8.4 - Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan de chauffeur bij levering vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen. De klant tekent steeds voor ontvangst van de levering.

8.5 - De leveringstermijnen; voor artikelen op voorraad is de leveringstermijn twee dagen. Voor artikels niet op voorraad geldt over het algemeen een leveringsperiode van vier dagen indien in voorraad bij onze leverancier. Indien één of meer van de door u bestelde artikelen niet op voorraad zijn, worden alle artikels samen verzonden binnen de vier dagen, indien in voorraad bij onze leverancier.
De leveringstermijn vangt aan; a> onmiddellijk indien u gekozen heeft voor betaling bij afhaling, b > na ontvangst van de betaling of geldige validering van uw creditcard.
De leveringstermijnen, te goeder trouw gegeven, zijn als aanduiding gegeven en vormen dus geen essentiële voorwaarde van de verkoop. Indien wij niet in de mogelijkheid verkeren u te leveren binnen de dertig dagen na orderverwerking kunnen beide partijen de bestelling kosteloos en zonder schadevergoeding annuleren, eventueel betaalde bedragen worden binnen de dertig dagen op de door u opgegeven rekening gestort.

8.6 - Elke klacht betreffende zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering door een koerier. Opmerkingen over beschadigingen en defecten aan het geleverde product evenals niet-conforme of onvolledige leveringen, dienen eveneens binnen de 24 u na levering gemeld te worden per e-mail aan service (ath) flandersdigital.be

9 - WETTELIJKE GARANTIE VOOR CONSUMENTEN
9.1 - Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar, sommige fabrikanten geven echter tot 5 jaar garantie onder bepaalde voorwaarden eigen aan de fabrikant, indien een garantie van meer dan 2 jaar van toepassing, is dit vermeld bij het betreffende artikel.

9.2 - Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:

- alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel ,b.v. door oxidatie, schokken val, echter niet beperkend in opsomming;

- defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;

- onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen, zoals bijvoorbeeld : verbindingskabels, riemaandrijving, batterijen en dergelijke, echter niet beperkend in opsomming.

- schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat;

- defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel in strijd met de voorschriften van de fabrikant.

9.3 - Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling gemeld te worden.

9.4 - De waarborg is enkel geldig indien men een beroep doet op de servicedienst van Flandersdigital.be. Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een niet door Flandersdigital.be aangewezen derde, vervalt de garantie.

9.5 - De factuur vertegenwoordigt de waarborgstitel en moet door de klant bijgehouden worden en in origineel voorgelegd worden. De waarborg vangt aan op de datum van afhaling of levering.

9.6 - De waarborg is niet overdraagbaar. Zij kan dus niet toegepast worden indien het toestel van eigenaar veranderd.

9.7 - De algemene herstellingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle herstellingen.

9.8 - Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake.

10 - BEWIJS/GESCHILLEN
10.1- De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (e-mail - back-up).

10.2- Indien u het niet eens bent met iets, neem dan steeds eerst contact met ons op zodat we het onderling kunnen regelen.

10.3- Komen we er niet uit dan kunt u contact opnemen met het Europese onlineplatform voor geschillen beslechting: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL

11 - GDPR PRIVACY VERKLARING

11.1 - Flandersdigital.be, zijn personeel en de beheerders zijn begaan met uw online-privacy en nemen de nodige voorzorgen om uw gegevens te beveiligen tegen misbruik. Daarom doen we al het mogelijke om uw privacy in relatie tot het gebruik dat u maakt van deze website te respecteren.
Op deze website van de Flandersdigital.be worden persoonsgegevens verzameld via e-mail en online-formulieren. De persoonsgegevens die u via een e-mail, online-formulieren, reguliere post, telefoon of fax verstrekt, worden opgenomen in de bestanden van Flandersdigital.be en dit in overeenstemming met de bepalingen van de General Data Protection Regulation beter bekend als GDPR voor de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens.
Deze gegevens worden gebruikt om de door u bestelde goederen, de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren.
U kan zich opgeven om onze nieuwsbrief te ontvangen via het klantenregistratie formulier of later via uw klanten-login, waardoor u geïnformeerd wordt over de laatste nieuwigheden, uitzonderlijke promoties, de laatste nieuwe softwareversie voor uw aangekochte producten, enz. Indien u dergelijke informatie niet meer wenst te ontvangen, kan u online via uw klanten login deze wens kenbaar maken of per gewone post, fax of e-mail. U beschikt over een recht van inzage en verbetering met betrekking tot uw gegevens. Richt daarvoor een gedagtekend en ondertekend verzoek met kopie van uw identiteitskaart naar bovenvermeld adres. De databanken waarin uw gegevens worden opgenomen, zijn beveiligd met de allerlaatste technologieën tegen ongeoorloofde toegang.

11.2 - Op onze website worden cookies gebruikt om uw taalkeuze en winkelwagen-inhoud te registreren zodat u bij een later bezoek aan onze webwinkel onmiddellijk verder kan winkelen in de door u gekozen taal. (Een cookie is een bestandje dat vanuit de server van de website op de harde schijf van uw computer terecht komt wanneer u de website raadpleegt. De code die in het cookie verwerkt is laat toe de computer te herkennen bij een volgend bezoek).

11.3 - De verzamelde gegevens worden niet aan derden doorgegeven noch verkocht.
Er wordt geregistreerd welke pagina's van onze website geraadpleegd worden. We gebruiken de geanonimiseerde informatie die deze registratie oplevert om de kwaliteit van onze webwinkel te verhogen.

11.4 - Volgende persoonsgegevens worden verzameld; voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, GSM-nummer, geboortedatum, IP-adres en eventueel handelsnaam en BTW nummer.

11.5 - De gegevens worden bewaard zolang als nodig voor de verwerking van uw bestelling, de gevraagde diensten en de wettelijke bewaartermijn.


Menu